What would you like to find?

Domový poriadok

 1. Používanie kúpeľných zariadení je na vlastné riziko každého.
 2. Vstup do kúpeľov je možný iba s platným lístkom.
 3. Vstupné „hodiny“ a lístok vydané v pokladni sú platné iba v deň vydania a oprávňujú na jeden vstup.
 4. Platné ceny a otváracie hodiny sú označené na tabule vedľa hlavného vchodu a v cenníku.
 5. Deti do 6 rokov a deti do 14 rokov, ktoré nevedia plávať, môžu vstúpiť iba v sprievode dospelej osoby.
 6. Kúpeľ nemôžu využívať: febrilní pacienti, infekční pacienti s otvorenými ranami, opití hostia, osoby pod vplyvom drog alebo omamných látok.
 7. Používanie rekreačných bazénov, termálnych bazénov je kontraindikované v nasledujúcich prípadoch: závažné srdcové, obehové a respiračné zlyhanie, inkontinencia,malígny nádor, akútne zápalové ochorenie,tuberkulóza, trombóza, závažné kŕčové žily a tehotenstvo.
 8. Použitie relaxačných a termálnych bazénov sa neodporúča deťom do 14 rokov!
 9. Odporúčaný maximálny pobyt v relaxačnom bazéne, termálnych bazénoch: 30 minút
 10. Vírivku môže využívať až 8 osôb naraz.
 11. Určité ošetrenia je možné využiť len na základe lekárskej prehliadky alebo odporúčania.
 12. Všetci kúpajúci sa musia riadiť pokynmi plavčíkov.
 13. Používanie spŕch a vaničiek (umývanie nôh) je povinné pred použitím bazénov.
 14. Všetci hostia môžu bezplatne používať ležadlá na účely načo sú určené. Sú k dispozícii iba podľa dostupnosti.
 15. Fajčenie je v kúpeľnom areáli dovolené len na vyhradených miestach, na terase vedľa bufetu a pri hlavnom vchode! Fajčenie je zakázané vo vnútri budovy!
 16. Konzumovať jedlo je povolené len v priestoroch reštaurácie alebo na vonkajšej terase.
 17. V bazénoch a okolo nich je ZAKÁZANÉ používať ostré, krehké predmety.
 18. Do kúpeľov je zakázané vodiť zvieratá, okrem vodiacich, služobných a asistenčných psov.
 19. Používanie papúč v kúpeľnom areáli je povinné.
 20. Každý môže používať šmykľavku len na vlastné riziko a môžu používať iba tí, ktorí majú už výšku ramien 100 cm. Bazény hlbšie ako 1,5 m – kde je umiestnená značka „hlboká voda“ – môžu využívať len naši hostia, ktorí vedia plávať.
 21. Vonkajšie a vnútorné detské bazény môžu používať iba deti. Dospelí by mali byť v bazénoch len vtedy, ak je to odôvodnené.
 22. Používať Saunového sveta je možné iba s platným saunovým, alebo kombinovaným lístkom.
 23. V saunách nie je dovolené používať záznamové zariadenie, ktoré umožňujú zaznamenávať video a fotiek (fotoaparát, kamera, mobilný telefón).
 24. V prípade nákupu rodinného lístka pre 2 dospelé osoby, ktoré využívajú zľavu, môžu byť iba rodičia, starí rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa (detí).
 25. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody alebo nehody vyplývajúce z viny hosťa alebo nesprávneho používania zariadení.
 26. V prípade zistenia mimoriadnej udalosti – poranenia osôb, požiaru, prítomnosti nevhodného zariadenia alebo predmetu, informujte o tom personál.
 27. Používanie bazénov je povolené iba vo vhodnom kúpacom úbore.
 28. Na ochranu svojich hodnôt používajte naše trezory. Za položky uložené v skrinkách alebo ponechané bez dozoru v areáli kúpeľov nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
 29. Zariadenie kúpeľov sa používa v súlade s účelom, na ktorý je určený. Ten, kto spôsobí škodu úmyselne alebo nedbalosťou, od toho Prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody. Proti každej osobe, ktorá sa pokúša využiť službu bez uplatnenia lístka, môže začať konanie o porušení povinnosti voči Spoločnosti.
 30. Okrem uplatnenia denného lístka môže byť od osoby, ktorá sa neoprávnene zdržiava v areáli kúpeľov (bez platného lístka), žiadané zaplatenie príplatku 5 000 HUF. V prípade odhadzovania odpadu a znečistenia priestorov a bazénov, môže byť kvôli nákladom na čistenie účtovaný dodatočný poplatok 5 000 HUF.
 31. Kniha evidencie reklamácií je hosťom k dispozícii na recepcii. Prevádzkovateľ je povinný podávané sťažnosti vyšetriť, pripomienky a návrhy preskúmať v súlade s príslušnými pravidlami. V prípade ostatných záznamov je návštevníkom k dispozícii Kniha návštevníkov.
 32. Hlasitosťou a nemorálnym správaním nerušte pokoj ostatných hostí! Kto nedodržiava Kúpeľný poriadok napriek opakovaným upozorneniam, môžu ho vykázať z priestorov plavčíci a strážcovia areálu.
 33. Dodržiavanie Domového poriadku je povinné pre všetkých hostí.
 34. Využívanie služieb znamená súčasné prijatie Domového poriadku.
 35. V bazénoch je ZAKÁZANÉ nosiť pouličnú obuv!
 36. Denná uzávierka pokladne prebieha 30 minút pred koncom otváracích hodín.

Pravidlá v detskej hracej miestnosti

 1. Všetky deti môžu využívať služby miestnosti len na zodpovednosť rodičov.
 2. Deti môžu zostať v miestnosti len pod dohľadom rodičov, dozor nad deťmi vykonávame len za vopred dohodnutých podmienok!
 3. Miestnosť môžu využívať deti do 14 rokov.
 4. Nezodpovedáme za nehody a následky spôsobené nesprávnym používaním hračiek. Úmyselné poškodzovanie hračiek je zakázané,  za spôsobenú škodu ručia rodičia.
 5. Nezodpovedáme za nehody vyplývajúce z nedodržania pravidiel.
 6. Dbajte spolu s dieťaťom o hračky, predmety a nábytok v miestnosti a udržiavajte ich čisté.
 7. Prosíme hračky poskladajte a po použití ich vráťte na svoje miesto!
 8. Prosíme nenoste šperky, drahšie oblečenie, či hodnotnejšie domáce hračky do miestnosti.
 9. Za predmety ponechané alebo prinesené do miestnosti a za nehody nimi spôsobené nenesieme zodpovednosť.
 10. Predmety nevhodné pre detský vek, ostré, pichľavé, agresívne, zbraňové, strašidelné hračky nie sú povolené.
 11. V záujme zachovania zdravia ostatných detí, prosíme, nenoste choré (horúčka, hnačka, vracanie a pod.) alebo ešte zotavujúce sa deti do miestnosti. Takisto nenoste do miestnosti lieky vrátane nosných kvapiek, očných kvapiek či mastí. Ak sa počas pobytu v miestnosti vyskytne choroba, horúčka alebo nehoda, sprevádzajúci rodič bude okamžite informovaný.
 12. Do miestnosti je zakázané doniesť jedlo a pitie,  v priestoroch je prísne zakázaná konzumácia jedla a nápojov akéhokoľvek druhu.
 13. Žuvanie žuvačiek je v miestnosti ZAKÁZANÉ z dôvodu nebezpečenstva vzniku nehôd!
 14. V miestnosti je používanie obuvi zakázané. Používanie ponožiek a textilných papúč je povinné z hygienických dôvodov a aby sa predišlo nehodám!
 15. Obuv a oblečenie detí a ich doprovodu je potrebné ponechať na mieste na to určenom, za predmety tu umiestnené nezodpovedáme, cennosti si však môžete bezplatne nechať na recepcii.
 16. Ak spozorujete alebo sa vyskytnú nejaké problémy, ihneď informujte našich zamestnancov alebo recepciu. Vaše návrhy a rady kedykoľvek uvítame.
 17. Žiadame deti, aby sa hrali s hrami primeranými ich veku.
 18. V záujme bezpečnejšej hry prosíme staršie deti a ich doprovod, aby venovali zvýšenú pozornosť svojim mladším spoločníkom!
 19. Dieťa, ktoré ruší, ohrozuje iné deti alebo nesprávne používa hračky, môže byť z miestnosti vykázané.
 20.  

Pravidlá používania Aquasziget Fitness

 1. Služby Aquasziget Fitness využíva každý na vlastné riziko a zodpovednosť.
 2. Deti do 16 rokov môžu byť vo fitnescentre len pod dohľadom rodičov.
 3. Pri vstupe do miestnosti je potrebné skontrolovať stav strojov a zariadení. Ak sa zistí nejaká technická chyba alebo abnormalita, treba to ihneď nahlásiť personálu, ktorý prijme príslušné opatrenia.
 4. Stroje, činky a príslušenstvo možno používať len v súlade s ich účelom, podľa ich zdravotného stavu, formy a kondície a na vlastnú zodpovednosť.
 5. Pred vstupom do posilňovne je návštevník povinný vyplniť vyhlásenie, v ktorom akceptuje, berie na vedomie a riadi sa poriadkom posilňovne a súhlasí s jej obsahom.
 6. Po použití vráťte stroje a náradie a činky na svoje miesto a vráťte ich do pôvodnej polohy.
 7. Je prísne zakázané hádzať činky na podlahu.
 8. V záujme zachovania hygieny a príjemného prostredia použite prosím uterák a po použití dezinfikujte používané povrchy strojov a zariadení.
 9. Nápoje je možné priniesť len v uzatvárateľných fľašiach, zdržte sa vnášania jedla!
 10. V prípade nehody ihneď informujte personál.
 11. Vstup do posilňovne je možný len vo vhodnom športovom oblečení (športová obuv, tričko, tričko, športové nohavice). Cvičenie v papučiach, sandáloch alebo naboso nie je povolené. Používanie pouličnej obuvi je zakázané.
 12. Pred začatím tréningu sa odporúča dôkladná rozcvička.
 13. Nezodpovedáme za predmety ponechané v posilovni.
 14. Za škodu na zariadení zodpovedá ten, kto ju spôsobil.
 15. Prosíme, zdržte sa používania mobilného telefónu, aby ste mohli bezpečne pokračovať vo svojej športovej aktivite a nenarúšali pokojné cvičenie ostatných.
 16. Kapacita posilňovne je 8 osôb.
 17. Ktorýkoľvek zamestnanec môže usmerniť návštevníka na správne používanie zariadenia v miestnosti.

Neznalosť pravidiel nikoho neoslobodzuje od ich dodržiavania.

Platnosť (začiatok platnosti): 22.12.2021.

Prajeme vám príjemné chvíle a dobrý šport!

Vedenie Aquasziget

Partnereink:

Személyemelő és kosaras emelő bérlés

Lapostető szigetelés

VW és AUDI bontó

Elektromos kisautó

Tüzifa árak

Málta nyaralás

Állvány bérlés árak

Ékszerész